Får min värmepump rätt flöde?

Om du inte är säker på ifall din värmepump ger din pool rätt flöde eller inte kan en smart lösning vara att installera en”switch” där du själv bestämmer flödet. Detta monteras enligt bilden nedan

Värmepump flöde

 

När du sedan satt igång pumpen är det viktigt att successivt sakta starta igång flödet tills det att pumpen automatiskt går igång. Detta eftersom värmepumpern har en flödes-censor som måste aktiveras. Dessutom rekommenderas att du öppnar upp alla tre ventiler innan uppstart. Detta gör att allt vatten går direkt ut i poolen istället för att gå via värmepumpen. Stäng därefter ventil 2 som sitter som i bilden ovan och låt den vara stängd under normalläge.

 

Typer av klortabletter

Det finns en rad olika klortabletter som chockklor, dagsklor, veckorklor, multiklor och även bromtabletter. De olika tabletterna fyller olika funktioner och vilken som är lämpligast att använda beror på situationen. Vanligtvis bör klorvärdet ligga runt 0.8 – 1.6 ppm.

Chockklor är precis som namnet avslöjar, ett sätt att chocka poolen med en stor klormängd. Detta medför ofta att pH-värdet höjs drastiskt. Exempel när chockklor bör användas är vid en helt nyfylld pool, inför säsongens första bad, innan säsongens sista bad och vid kraftigt poolanvändande.

Dagsklor ska användas vid dagligt användande. Exempelvis om du är hemma en hel sommar kan dagsklor vara det bästa alternativet. Om du däremot är borta ett par dagar i veckan är veckoklor det bästa alternativet eftersom detta enbart behöver tillsättas en gång i veckan. Mulitklor å andra sidan kan vara en ännu mer flexibel lösning eftersom detta tillsätts efter behov, och doseras så att det kan räcka till kloret behövs nästa gång.

Ett alternativ för de som är allergiska mot klor är att bromtabletter, vilka också är kemiskt bindade och renar poolen från bakteriebildning.