Får min värmepump rätt flöde?

Om du inte är säker på ifall din värmepump ger din pool rätt flöde eller inte kan en smart lösning vara att installera en”switch” där du själv bestämmer flödet. Detta monteras enligt bilden nedan   När du sedan satt igång pumpen är det viktigt att successivt sakta starta igång flödet tills det att pumpen automatiskt […]

Typer av klortabletter

Det finns en rad olika klortabletter som chockklor, dagsklor, veckorklor, multiklor och även bromtabletter. De olika tabletterna fyller olika funktioner och vilken som är lämpligast att använda beror på situationen. Vanligtvis bör klorvärdet ligga runt 0.8 – 1.6 ppm. Chockklor är precis som namnet avslöjar, ett sätt att chocka poolen med en stor klormängd. Detta […]