Vad är en pool liner

En pool liner är det inre lagret av poolen och håller allt vatten på plats samtidigt som det är till för att styla poolen.

Materialet för en pool liner är vanligen vinyl eller pcv där tjockleken och färgen kraftigt varierar. När man beräknar hur tjock en pool liner är utgår man från ett mått av 100 där en basic liner har tjockleken 20-40 av 100 medan en slittålig liner har tjockleken 50-80 av 100. De slittåliga pool liner är som sagt väldigt tåliga och överlever vanligen runt 15 år om den inte blir skadad av vassa föremål.

En pool liners hållbarhet beror till stor del på skötseln. Liner slits av solljus, diverse dåliga kemikalier och höga vatten temperaturer. För att motverka detta slitage bör en poolduk alltid användas, vattentemperaturen bör inte överstiga 30 grader, och enbart godkända rengöringskemikalier bör användas. Om linern inte skyddas så torkar den, blir stel och till sist spricker. Till en ovanmarkpool blir slitaget högre. Att tänka på för ovanmarkspooler är att pool linern bör vara fastspänd med en hänglist mot poolsargen.

Be din poolkonsult att gräva eller inte?

Det finns flera för- och nackdelar med att gräva ner poolen och att låta den stå ovan jord. En nedgrävd pool kallas oftast för markpool och en inte nedgrävd pool kallas ovanmarkpool.

Kostnasmässigt blir det till en början dyrare att gräva ner poolen, eftersom detta dels tar lång tid och kostar mycket resurser. Kolla med din poolkonsult om du kan få ett bra paket inför grävningsprojektet. I långa loppet däremot, så sparar du pengar på att gräva ner poolen, eftersom det ger naturlig isolering till poolen och på så vis ger lägre uppvärmningskostnader.

Ifall du enbart vill ha en pool under en kort tid, på grund av att du planerar att flytta snart eller liknande, är det ett bra alternativ att ha en ovanmarkpool. Dessa är oerhört lätta att bygga och projektet kan vara klart på ett par ynka månader.

För mer råd ifall du ska ha en markpool eller ovanmarkpool rekommenderas att du söker på Pool Guide på Google. Där kan du hitta fler specifika och mer detaljerade guider. Ett annat tillvägagångssätt är att kontakta din poolkonsult och be om råd.