Tips när du rengör din pool

Det finns många olika sätt att rengöra poolvatten på, men alla är inte skonsamma. Genom att välja rätt typer av rengöring kan du spara badets hållbarhet och ta hänsyn till din egen hälsa. Vissa ämnen irriterar hud och ögon, och andra sliter på badets mekanism. Klor, till exempel, är effektivt bakteriedödande, men inte skonsamt för slemhinnor och hud. Alltså är det inte optimalt att ta ett beslut enbart baserat effektivitetsgrad.
Det bästa sättet att säkra en mångsidig rengöring är att använda sig av både mekanisk och kemisk rengöring. Bland mekanisk rengöring används ofta sandfiltrering. Som namnet antyder är detta ett filter som med hjälp av olika typer av sand filtrerar bort smuts och partiklar som inte hör hemma i en pool. Att man bara behöver byta ut sanden en, max två gånger per säsong gör denna rengöringsmetod inte bara rengöringseffektiv, utan även tidseffektiv.
För att kemiskt rengöra, utan att skada hud eller bad, kan man istället för klor använda sig av till exempel aktivt syre, brom eller produkter som SpaFrog. Dessa tar hänsyn till miljön likväl som din hälsa. Kom ihåg att du, oavsett rengöringsmetod, måste ha koll på PH-värdet, för att undvika hudirritation och ineffektiv rengöring. Medel för att höja och sänka PH-värdet finns vanligtvis där man köper pool, spabad eller pooltillbehör.

Att tänka på vid filtrering av pool

För de flesta pooler brukar man räkna att hela poolens vatten ska omsättas fyra gånger per dag. Detta kan tyckas vara en extremt stor mängd, men med rätt anpassade pump- och filtersystem sätt korrekt använde av en timer blir den process inte det minsta lilla orosmoment.

Din pump innehåller ofta ett filter, vilken kan ställas in i ett antal olika lägen
•             Filter – Filtrerar poolen (Standardinställning)
•             Backspolning – Backspolning av sandfilter
•             Renspolning – Rening av filtersand
•             Avlopp – Används vid tömning och bottensug
•             Cirkulation – Rundpumpning av ofiltrerat vatten
•             Stängd – Avstängd filtrering, ex. på natten med en timer

Som tabellen ovan visar är Filter den vardagliga inställningen. När filtret har arbetat ett tag samlas mycket smuts i filtertanken. Denna smuts tas bort genom att backspola din poolpump, vilket i praktiken innebär att vattnet strömmar åt motsatt håll och sköljer rent sanden.

Funktionen avlopp är som det låter, en funktion som används vid tömning av vattnet. Var noga med att deklorera vattnet innan tömmning, annars kan du få böter av din kommun. Med hjälp av en timer kan man stänga av poolpumpen under natten eftersom den kan låta mycket och göra att du inte kan sova.

Utbyte och påfyllning av Spa Frog kassetter

Spa Frog är ett populärt rengöringssystem för spabad som poolanvändare runt om i världen uppskattar högt. Detta på grund av dess effektiva, prismedvetna och miljövänliga rengöringsmetod.

Var fjärde vecka måste bromkasseter, som vanligen är gula, bytas ut eller fyllas på. Detsamma gäller även för mineralkassetten som vanligen är blå, men detta ska ske en gång i kvartalet eller vid ett komplett vattenbyte.

Hur man byter ut Spa Frog kassetterna

Börja med att stänga av ditt spabad och skruva loss locket till Spa Frog systemet. Lyft upp kassetthållaren genom att vrida handtaget moturs samtidigt som du lyfter. Fyll på hållarna med nya kemikalier och sätt tillbaks kassetterna i respektive hållare.

Öppna upp kassetthållaren och installera tillbaks bromkassetten underst och mineralkassetten ovanpå. Tryck hållarna nedåt och vrid lockets handtaget medurs. Sätt på strömmen och låta rengöringssystemet jobba ett par timmar så allt desinfektionsmedel hinner återgå till normala nivåer.

Om du byter ut mineralkassetten vid vattenbyte så är det viktigt att balansera alla mätvärden till rekommenderade nivåer. Vanligen är det alkalinitet- och pH-värdet som krånglar, så se till att dessa två värden är godtyckliga. När vattenbytet är utfört kan en chockklor tablett tillsättas.

Dessa 7 metoder gör din pool miljövänlig

UV-rening

En UV-renare bygger på ultraviolett ljus som desinficerar vattnet och dödar bakterier och virus vilket gör att klorförbrukningen förminskas. Detta leder dels till mindre kemikalie utsläpp men ger även klarare vatten och gör att poolanvändarna inte får röda, kliande ögon.

Solvärme

Den kanske mest självklara och också mest använda metoden för att göra sin pool mer miljövänlig och för att sänka uppvärmningskostnader är att använda en solpanel. För dig som inte är bekant med dessa, är de tillverkade av ett speciellt material som kan omvandla solenergi till värmeenergi och därmed nästintill kostnadsfritt värma upp din pool.

Värmepump

Ett annat sätt att spara på rörliga utgifter och för att hjälpa miljön är att använda en värmepump. Dessa hämtar energi från luften och omvandlas till värmeenergi som värmer din pool.

Värmeväxlare

För att få ut det mesta av dina alternativa uppvärmningsmetoder bör du ha en värmeväxlare som automatiskt hämtar värme från den mest gynnande metoden beroende på tillfälle.

Saltklorinator

För att sänka klorförbrukningen kan man använda en saltklorinator som använder salt från poolvattnet för att tillverka klor.

Aktivt syre

Det är allmänt känt att kemiska utsläpp är ett stort miljöproblem. Aktivt syre eller Nicosil kan därför vara en perfekt lösning för dig som vill ha en kostnadseffektiv och miljövänlig desinfektionsmetod.

Lokal leverantör

Om du ännu inte köpt en pool men funderar på att göra det, rekommenderas det att du väljer en leverantör med lokal nära dig, för att på så sätt kunna reducera bränsleutsläpp och transportkostnader.

Mäta och räkna ut poolens indexvärde

För att göra det enkelt för sig finns det nuförtiden ett mätvärde som kallas indexvärde. Detta mäter av alla poolens mätvärden tillsammans och bestämmer ifall poolens vatten är balanserat.

Ett balanserat vatten ska ha sitt pH-värde, kalciumnivå, total alkalinitet och temperatur inom rekommenderade nivåer. Även kan klorvärdet spela sin roll i poolens indexvärde.

Det finns automatiska mätinstrument som kan direkt kan räkna ut indexvärdet. Om du däremot vill räkna ut det själv och har alla mätinstrument för de övriga mätvärdena kan detta göras genom formeln:

Indexvärde = pH-värde (Siffra) + Kalciumnivå (ppm) + total alkalinitet (ppm) + temperatur (Celsius) – 12.1 (Förbestämd konstant)

Resultatet ska vara så nära 0 som möjligt, men kan var mellan -0.5 till +0.5. För lågt värde (negativt) ger grumligt vatten samt bidrar till bildande av kalk, vilket kan fastna runt om poolens väggar, rör och övriga system. För högt indexvärde ger aggressivt vatten, vilket innebär att man får röda ögon, kliande hud och att poolduken samt poolutrustningen kan utsättas för korrosion.

Att tänka på vid vårstart av pool

Nu börjar våren närma sig och det är dags att starta igång poolen. Nedan kommer vi lista ett par tips om vad du ska tänka på innan, under och efter uppstart av poolen.

Innan uppstart av poolen

 • Hitta rätt på avtappningspluggarna som användes för att vintertömma poolen.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt av rengöringsmedel och övriga kemikalier
 • Ha dina mätinstrument nära till hands för att säkerställa alla mätvärden

Under uppstart av poolen

 • Återmontera avtappningspluggarna. Stäng alla ventiler och rensa in- och utloppets silkorgar
 • När ovan är gjort, påbörja vattenfyllningen av poolen
 • Öppna nu upp de ventiler du nyss stängde och påbörja backspolningen
 • Sätt igång poolpumpen och kör i cirka 5 minuter, stäng sedan av den
 • Börja renspola poolen i ungefär 10 minuter och sätt sedan pumpen till dess vanliga inställning (Vanligen filter)

Efter uppstart av poolen

 • Använd dina mätinstrument för att kolla att pH-värdet, klorhalten, alkaliniteten och möjligen salthalten (Vid en saltvattenpool) är korrekta
 • Kolla att vattennivån är korrekt (Detta går att se genom blekningar i poolväggen, där vattennivån varit tidigare år)
 • Koppla av och njut av resten av poolsommaren

Felsöka poolpump problem del 2

Pumpen låter högt

Om din pump låter mer än vanligt kan det bero på att skräp har kommit in i pumphuset. Lyft av silkorgen och kolla ifall något fastnat där, och kolla även runt på andra areor i huset. Ifall pumpen inte fått tillräckligt vattenflöde, om du exempelvis haft igång pumpen när poolen vart tom, så kan axeltätning förstörts. Detta måste du manuellt lösa eftersom garantin ofta inte täcker sådana skador. Det tredje vanliga felet till att pumpen låter högt är att fläktvingarna böjts och tar emot fläktskyddet och på så vis skapar ett högt ljud.

Pumpen startar inte

Det första du måste kolla om din pump inte startar igång är självklart ifall pumpen är påslagen och ifall elen är inkopplad. Pumpen kan också ha en automatisk säkring som utlösts eller så kan en av husets säkringar gått. Första uppstarten efter vinterhalvåret är en vanlig period då poolpumpar ej startar. Detta är för att de stått stilla under en lång tid och en kärva i axel eller axeltätningen kan ha uppstått. Lös detta genom att avmontera taket så att du kan komma åt fläkten och fläktvingarna. Knacka till med händerna, alternativt en hammare tills alla fläktvingar sitter som de ska.

Detta är andra delen i våran guide om hur man felsöker poolpump problem, se den första delen om poolpump problem här.

Felsöka poolpump problem del 1

Pumpen fungerar inte effektivt

Att pumpen inte pumpar effektivt gör att pumpen förlorar hela sin funktion. Detta kan bero på ett flertalet olika anledningar, bland annat att pumpen är inställd på att pumpa åt fel håll, detta främst för pumpar som går i tre olika faser. Lös problemet genom att helt enkelt ändra rotationsriktningen. Ifall pumpen ännu inte fungerar så finns en drös andra faktorer som spelar in.

Kontrollera säkringarna, backspola filtret, kolla att breddavloppets vattennivå är tillräckligt hög, att dräneringspluggen är helt åtdragen och ifall packningen känns torr. Om du gjort allt detta och pumpen ännu inte fungerar kan det ha kommit in skräp mellan pumplocket och pumphuset. Lös det genom att droppa ett par droppar rengöringsmedel och sätt igång pumpen på aktivt läge ett par sekunder tills bubblor poppar upp. Det sista du kan göra är att kolla att centralventilens anslutningar sitter anslutna åt rätt håll.

Pumpen läcker vatten

Ibland kan poolpumpen läcka, oftast är läckan vid poolens insug av vatten eller vid breddavloppets rör. Detta beror på att rörskarvarna, kopplingarna och ventilerna kan ha fått för högt tryck och därmed flyttat på sig lite och en läcka uppstår. Lös detta genom att dra åt litet extra alternativ använd lite lim. En annan orsak som kan ge läckage är ifall luft kommit in sugsidan och tagit sig in till motorn och därmed skapat en läcka. Detta är lite svårare att lösa, och kräver ofta en komplett nedmontering av pumpsystemet.

För ytterligare problem följ del 2 av poolpump problem guiden.

Kolla pH värde och klorhalt

En stor pool definieras som en markpool större än 4×6 meter eller en ovanmarkpool i liknande storlek. För att hålla poolen i gott skick och för att ha rent vatten behövs en del instrument och en del åtgärdar måste göras. De fasta verktyg som behövs är ett reningsverk, en bottendamsugare, en pH- och klormätare. Dessutom behövs en del produkter som klortabletter, chockklortabletter och saltklorinator.

Din pH- och klormätare bör användas varje vecka för att dubbelkolla att alla värden ser bra ut. Vanligtvis ska pH värdet vara mellan 7.2 till 7.6 och klorhalten varierar. För att undvika bakterier och alger så rekommenderas att du desinficera poolen sporadiskt. Detta görs med speciella klorpuckar ungefär en gång i veckan. Innan du tillsätter kloret är det viktigt att dubbelkolla att pH värdet är inom rekommendera värden, eftersom att kloret annars inte fyller sin funktion.

Vid kraftig användning av spa- eller poolanläggningen, vid högre vattentemperatur, ifall vattnet blir grumligt eller väggarna blir hala så förbrukas kloret snabbare, och då kan det vara bra att ibland chockklorera.

För mindre pooler, exempelvis uppblåsbara plastpooler så ska klorhalten vara 1-3ppm, vilket oftast kan vara förhållandevis svårt att hålla på grund av den lilla volymen. För att hålla detta stabilt rekommenderas att dagligen mäta klorhalt och pH värde.