Tips & Råd

Som du säkert gjort dig införstådd på så är ett poolköp en stor aspekt av din investeringsplan. Därvid är det väldigt viktigt att göra denna investering gynnsam ur ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att välja en poolkonsult som tar väl hand om sina kunder. Denne leverantör ska garantera dig framtida hjälp och rådgivning. Att hitta en sådan leverantör är inte alltid så lätt, men här nedan följer vissa tips & råd som är bra att tänka på vid valet av poolkonsult.

Kolla att poolkonsulten inte har några betalningsanmärkningar
Ifall din poolleverantör har tidigare betalningsmärkningar ska du ana onåd. Det är förhållandevis ovanligt att poolkonsulter har detta, men som alltid är det bra att vara på säkra sidan. Kolla med kronofogden och hör av dig till någon av de företag som erbjuder kreditupplysning.

Pool leverantör upplysning

Hör med tidigare kunder hur de uppskattat valet av leverantör
Detta kan vara förhållandevis svårt, för om man frågor leverantören efter vitsord kommer de ju självklart bara hänvisa till sina glada kunder. Att få tag på de som inte uppskattar poolkonsulten är bra mycket svårare. Ifall du har blivit hänvisad till leverantören av en vän, så hör med honom och ifall han har några vänner som använt samma leverantör. Ett annat alternativ kan vara att Googla företagsnamnet och kolla vad olika forum skriver.

Jämför olika poolkonsulter mot varandra
Eftersom olika leverantörer erbjuder olika tjänster kan det bli problematiskt att ställa dem mot varandra. Det du i alla fall kan göra är att välja den mest lockande produkten från de två leverantörerna och jämföra för- och nackdelarna med de två erbjudanderna.
Fråga hur de kan hjälpa dig med juridiska restriktioner

Juridisk hjälp och rådgivning
När man bygger pool uppstår oftast inga juridiska problem. I vissa fall kan det däremot krävas anmälan, marklov eller bygglov. Det kan även krävas vissa åtgärder för att kopplas till det kommunala vattensystemet. Att få hjälp av en leverantör som stått inför dessa problem många gånger tidigare är därför väldigt underlättande.