Typer av klortabletter

Det finns en rad olika klortabletter som chockklor, dagsklor, veckorklor, multiklor och även bromtabletter. De olika tabletterna fyller olika funktioner och vilken som är lämpligast att använda beror på situationen. Vanligtvis bör klorvärdet ligga runt 0.8 – 1.6 ppm.

Chockklor är precis som namnet avslöjar, ett sätt att chocka poolen med en stor klormängd. Detta medför ofta att pH-värdet höjs drastiskt. Exempel när chockklor bör användas är vid en helt nyfylld pool, inför säsongens första bad, innan säsongens sista bad och vid kraftigt poolanvändande.

Dagsklor ska användas vid dagligt användande. Exempelvis om du är hemma en hel sommar kan dagsklor vara det bästa alternativet. Om du däremot är borta ett par dagar i veckan är veckoklor det bästa alternativet eftersom detta enbart behöver tillsättas en gång i veckan. Mulitklor å andra sidan kan vara en ännu mer flexibel lösning eftersom detta tillsätts efter behov, och doseras så att det kan räcka till kloret behövs nästa gång.

Ett alternativ för de som är allergiska mot klor är att bromtabletter, vilka också är kemiskt bindade och renar poolen från bakteriebildning.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.